Królestwo wzmacnia bezpieczeństwo wewnętrzne

Foto: prawdopodobny wygląd Adamusa Flisa Wspólnota Korony Ebruzów od czasu Króla Edwarda (panował 2015-2017), kiedy to znacząco wzrosła liczba ludności i aktywność w obu królestwach pod jego panowaniem, musi zmagać się z większymi niż wcześniej zagrożeniami. Do silnych centrów zmierzają bowiem nie tylko ludzie prawi, ale także ci z marginesu społecznego, którego nie chcą opuścić. […]