Elderland nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Brodrią

Królestwo Elderlandu, funkcjonując w cieniu Królestwa Dreamlandu, stara się konsekwentnie realizować założone cele nie tylko w zakresie polityki wewnętrznej, ale także w zakresie polityki zagranicznej. Jednym z nich jest intensyfikowanie kontaktów oficjalnych z podobnymi do siebie państwami. Przez państwa podobne do Elderlandu należy rozumieć takie, które istnieją już pewien okres czasu, mają zbliżony potencjał demograficzny […]

Królestwo wybrało osobne forum

4 stycznia 2015 roku został opublikowany pierwszy post na obecnym forum Królestwa Elderlandu, którym jest w zasadzie wyodrębniony dział na forum Królestwa Dreamlandu. Panujący wówczas w krajach Wspólnoty Korony Ebruzów Marcin III Mikołaj, musiał wywiązać się z postanowień Aktu Komendacji i zapewnić Królestwu Elderlandu przetrwanie i pomoc. Z swoich powinności wywiązał się. Rozpoczęła się wtedy […]

Nowy władca na trudnym tronie

Niech żyje Królowa! Pod tym radosnym okrzykiem zapisuje się na kartach elderlandzkiej historii 3 września 2017 roku. Dziś doszło bowiem do dosłownego ukoronowania procesu zmiany panującego w Królestwie. Karolina Aleksandra została uroczyście intronizowana w Królewskim Mieście Elder, pieczętując w ten sposób dalszą obecność dynastii Ebruzów na ziemiach elderlandzkich. Droga po Koronę Karolina Aleksandra ostatnie bez mała […]

Królestwo wzmacnia bezpieczeństwo wewnętrzne

Foto: prawdopodobny wygląd Adamusa Flisa Wspólnota Korony Ebruzów od czasu Króla Edwarda (panował 2015-2017), kiedy to znacząco wzrosła liczba ludności i aktywność w obu królestwach pod jego panowaniem, musi zmagać się z większymi niż wcześniej zagrożeniami. Do silnych centrów zmierzają bowiem nie tylko ludzie prawi, ale także ci z marginesu społecznego, którego nie chcą opuścić. […]