Elderland nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Brodrią

Królestwo Elderlandu, funkcjonując w cieniu Królestwa Dreamlandu, stara się konsekwentnie realizować założone cele nie tylko w zakresie polityki wewnętrznej, ale także w zakresie polityki zagranicznej. Jednym z nich jest intensyfikowanie kontaktów oficjalnych z podobnymi do siebie państwami. Przez państwa podobne do Elderlandu należy rozumieć takie, które istnieją już pewien okres czasu, mają zbliżony potencjał demograficzny oraz wykazują się podobnym tempem aktywności o znamionach stałości. Jednym z takich państw jest Carstwo Brodryjskie, gdzie na przełomie czerwca i lipca gościł z oficjalną wizytą Lord Strażnik Koronny Elderlandu Daniel von Witt.

Wizyta rozpoczęła się 1 lipca od lądowania na lotnisku w Iwanogrodzie, gdzie Lord Strażnik Koronny Elderlandu został powitany przez Cara Brodrii. Po przeglądzie kompanii reprezentacyjnej wojska brodryjskiego obaj politycy udali się do Pałacu Carskiego, gdzie miały się odbyć główne uroczystości. Podróż do siedziby Cara została skrzętnie zaplanowana przez gospodarza wizyty. Zadbał on, aby Lordowi Strażnikowi Koronnemu przedstawiane były główne atrakcje turystyczne stolicy Carstwa. Należą do nich m.in. złote kopuły Soboru św. Mikołaja II, Dworzec Główny, zielone parki, czy Więżę Rozkwitu. Po dotarciu do pałacu nastąpiło zaś spotkanie z brodryjskimi dziećmi, które wręczyły gościowi kwiatu i prezent w postaci samowaru. Po tych kurtuazyjnych gestach Daniel von Witt wygłosił przemówienie, które przytaczamy w całości.

Wasza Carska Mość,
Wasze Ekscelencje,
Obywatele Carstwa Brodryjskiego,

bardzo się cieszę z faktu, że mogę odbyć tę wizytę i stąpać po brodryjskiej ziemi, podziwiając to, co z niej wyrosło. A wyrósł kraj stabilny, aktywny i niezwykle bogaty różnorodnością swych obywateli, krain i kultury. Kraj stanowiący obecnie podstawowy z filarów, na których spoczywa Nordata, kontynent nieznany i lekceważony, o którego dzielną walkę zawsze prowadziło Carstwo Brodryjskie. Ta walka toczona jest cały czas, a stawką w niej jest rozwój nie tylko samej Brodrii, ale również innych państw tego obszaru, które mogą, a nawet powinny brać z Brodrii przykład. Wasza Ojczyzna przeszła bowiem naturalną ścieżkę ewolucji z państwa targanego wewnętrznymi i zewnętrznymi sporami, czasami tak dużymi, że zagrażały one Waszemu istnieniu; przeszła ścieżkę infrastrukturalnego postępu, uzyskując w końcu własne, niezależne i wolne od reklam miejsce w sieci; przeszła ścieżkę rozlicznych politycznych przemian, by nabyć zdolność adaptowania się w różnych warunkach. To wszystko dowodzi, że Carstwo Brodryjskie we współczesnym Mikroświecie powinno odgrywać rolę znaczniejszą. Z tych to powodów jestem tutaj, aby Carstwo Brodryjskie stało się ważnym partnerem dla Królestwa Elderlandu, które jest otwarte na porozumienia i kooperację w różnych dziedzinach z tymi podmiotami prawa międzynarodowego, w których drzemie potencjał i które usilnie dążą do tego, by być miejscami ekspresji swych mieszkańców. Za taki kraj uważamy Carstwo Brodryjskie, z którym w imieniu swego kraju pragnę zawrzeć traktat uznaniowy.

Po zakończeniu przemówienia obie strony przystąpiły do podpisania traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych oraz wymiany serdeczności. Obie strony wyraziły nadzieję, że traktat stanowi otwarcie do nawiązywania partnerskiej współpracy przez strony. Po sygnowaniu dokumentu Lord Strażnik Koronny powrócił do Królestwa Elderlandu.


Herb Brodrii

Carstwo Brodryjskie jest państwem położonym na Nordacie. Jego pierwotną formą była Federacja Brodryjska, założona 14 lutego 2014 roku, co czyni Brodrię najstarszym państwem kontynentalnej Nordaty. Od tamtego czasu kraj wielokrotnie przeobrażał się, dzielił i ponownie jednoczył. Ostatnim takim epizodem był podział na Brodrię Północną i Brodrię Południową. Po upadku tej drugiej duża część kontynentu została zdominowana przez Cara Iwana Pietrowa, pod berłem którego znajdują się dziś rozległe terytoria również dawniej niepodległych państw, takich jak Abachazja, Uhraina, Wenedia czy Winkulia. Uświadamiając sobie ten fakt można powiedzieć, że Carstwo nieustannie prowadzi politykę ekspansywną, a głównym przeciwnikiem Brodrii w realizacji jej celów na Nordacie wydaje się Chanat Kugarski.

Mapa Carstwa Brodryjskiego autorstwa Mikołaja Patryka Dostojewskiego.
Iwanogród – stolica Brodrii.

Carstwo Brodryjskie jest dynamicznie rozwijającym się państwem kontynentu nordackiego. Nie przeszkodziło temu nawet poluzowanie więzów z Republiką Bialeńską, która obecnie wydaje się być w gorszej sytuacji niż Carstwo, które przez okres stowarzyszenia z Bialenią pozostawało w jej cieniu tak samo, jak Elderland funkcjonuje w cieniu Dreamlandu. Nie tylko z resztą to jest punktem wspólnym dla naszych państw. Oba bardzo dużą rolę przywiązują do militaryzacji życia społecznego, dlatego w wojskowości należy upatrywać pierwszych pól do współpracy między Królestwem Elderlandu i Carstwem Brodryjskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *