Elderland nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Brodrią

Królestwo Elderlandu, funkcjonując w cieniu Królestwa Dreamlandu, stara się konsekwentnie realizować założone cele nie tylko w zakresie polityki wewnętrznej, ale także w zakresie polityki zagranicznej. Jednym z nich jest intensyfikowanie kontaktów oficjalnych z podobnymi do siebie państwami. Przez państwa podobne do Elderlandu należy rozumieć takie, które istnieją już pewien okres czasu, mają zbliżony potencjał demograficzny […]